X
تبلیغات
انشاء - امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان یکی از فروع دین اسلام است.

امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به

انجام آن‌چه از نظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته می‌شود و نهی از منکر

یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن

آن‌چه به از نظرعقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته می‌شود.

در احکام دین، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات

منکر گفته می‌شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای واجب و مستحب

امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است.

امر به معروف و نهى از منكر, واجب كفايى است كه اگر افرادى - به قدر كفايت - به

انجام آن اقدام كنند, از ديگران ساقط مى شود. و اگر همهء افراد آن را ترك كرده

باشند, چنانچه شرايط آن موجود باشد, همه ی آنها ترك واجب كرده اند.

شخصی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کندباید :

  • مانند طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد.
  • قصد خود را خالص کند و تنها برای رضای خدا اقدام کند و عمل خود را از هرگونه برتری جویی پاک گرداند.
  • خود را پاک و منزه نداند، چه بسا همان که اکنون از او خطایی سرزده است، دارای صفات پسندیده‌ای باشد که مورد محبت الهی است، هرچند این عمل او هم‌اکنون ناپسند و مورد غضب الهی باشد.


+ نوشته شده توسط شایان شفقی در دوشنبه دهم بهمن 1390 و ساعت 21:11 |


Powered By
BLOGFA.COM